Informații juridice și RGPD

MENȚIUNI JURIDICE ȘI RGPD
Definiții
Client: orice persoană fizică sau profesională capabilă în sensul articolelor 1123 și următoarele din Codul civil francez, sau persoană juridică, care vizitează Site-ul care face obiectul prezentelor condiții generale.
Servicii: / pune la dispoziția Clienților:

Conținut: Toate elementele care alcătuiesc informațiile de pe Site, în special texte – imagini – videoclipuri.

Informații pentru clienți : Denumite în continuare “Informații (s)”, care corespund tuturor datelor cu caracter personal care pot fi deținute de / pentru gestionarea contului dumneavoastră, gestionarea relațiilor cu clienții și în scopuri de analiză și statistică.

Utilizator: Utilizatorul de internet care se conectează și utilizează site-ul menționat anterior.

Informații cu caracter personal: “Informații care permit, sub orice formă, direct sau indirect, identificarea persoanelor fizice cărora li se aplică” (articolul 4 din Legea nr. 78-17 din 6 ianuarie 1978).

Termenii “date cu caracter personal”, “persoana vizată”, “subprocesor” și “date sensibile” au înțelesul definit de Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR: nr. 2016-679).

1. Prezentarea site-ului web.
În conformitate cu articolul 6 din Legea nr. 2004-575 din 21 iunie 2004 privind încrederea în economia digitală, utilizatorii site-ului web / sunt informați cu privire la identitatea diferitelor părți implicate în crearea și monitorizarea acestuia:

Proprietar:
AWSEO
Capital social de 5000€ – 9 Chemin du gros chênes Auvergne-Rhône-Alpes Franța 01210 Lyon
Responsabil de publicare
: AWSEO – contactwebstore@proton.me
Responsabilul de publicare este o persoană fizică sau juridică.
Webmaster: AWSEO – contactwebstore@proton.me
Gazdă: Shopify – 151 O’Connor Street Ground Floor K2P 2L8 Ottawa 613 241-2828
Responsabil cu protecția datelor: AWSEO – contactwebstore@proton.me

2. Condiții generale de utilizare a site-ului și a serviciilor oferite.
Site-ul constituie o operă intelectuală protejată de dispozițiile Codului francez al proprietății intelectuale și de reglementările internaționale aplicabile. Clientul nu poate în niciun fel să reutilizeze, să transfere sau să exploateze în nume propriu, în totalitate sau în parte, elementele sau operele de pe Site.

Utilizarea Site-ului / implică acceptarea deplină și completă a condițiilor generale de utilizare descrise mai jos. Aceste condiții de utilizare pot fi modificate sau completate în orice moment și, prin urmare, utilizatorii site-ului / sunt sfătuiți să le consulte periodic.

Acest site / este în mod normal accesibil utilizatorilor în orice moment. Cu toate acestea
, / poate decide să întrerupă site-ul web în scopuri de întreținere tehnică. / se va strădui să informeze în prealabil utilizatorii cu privire la datele și orele unor astfel de întreruperi. Site-ul web / este actualizat în mod regulat de către /. În mod similar, mențiunile legale pot fi modificate în orice moment: acestea sunt totuși obligatorii pentru utilizator, care este invitat să se refere la ele cât mai des posibil pentru a le citi.

3. Descrierea serviciilor furnizate.
Scopul site-ului web / este de a furniza informații despre toate activitățile societății. / se străduiește să furnizeze pe site-ul web / informații cât mai exacte. Cu toate acestea, aceasta nu poate fi considerată responsabilă pentru omisiuni, inexactități sau neactualizări ale informațiilor, fie că acestea sunt din vina sa, fie din vina partenerilor terți care îi furnizează aceste informații.

Toate informațiile furnizate pe site / sunt oferite doar cu titlu informativ și se pot modifica. În plus, informațiile de pe site-ul / nu sunt exhaustive. Ele sunt oferite sub rezerva modificărilor care au fost efectuate de la punerea lor în linie.

4. Limitări contractuale privind datele tehnice.
Site-ul utilizează tehnologia JavaScript. Site-ul nu poate fi considerat responsabil pentru niciun prejudiciu material legat de utilizarea site-ului. În plus,
utilizatorul site-ului se angajează să acceseze site-ul utilizând echipamente recente, fără viruși și cu un browser actualizat, de ultimă generație. Site-ul este găzduit de un furnizor de servicii din Uniunea Europeană, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD: nr. 2016-679).

Scopul este de a oferi un serviciu care să asigure cel mai înalt nivel de accesibilitate. Gazda asigură continuitatea serviciului său 24 de ore pe zi, în fiecare zi a anului. Cu toate acestea, își rezervă dreptul de a întrerupe serviciul de găzduire pentru o perioadă cât mai scurtă de timp, în special în scopuri de mentenanță, pentru îmbunătățirea infrastructurilor sale, în cazul unei defecțiuni a infrastructurii sau dacă Serviciile generează un trafic considerat anormal.

/ și gazda nu pot fi considerate responsabile în cazul unei disfuncționalități a rețelei de internet, a liniilor telefonice sau a echipamentelor informatice și de telefonie, în special din cauza unei congestii a rețelei care împiedică accesul la server.

5. Proprietatea intelectuală și contrafacerea.
/ este titularul drepturilor de proprietate intelectuală și deține drepturile de utilizare asupra tuturor elementelor accesibile pe site, în special textele, imaginile, grafica, logo-urile, videoclipurile, pictogramele și sunetele. Orice reproducere, reprezentare, modificare, publicare, adaptare a tuturor sau a unei părți din elementele site-ului, indiferent de mijloacele sau procedeele utilizate, este interzisă, cu excepția autorizației scrise prealabile a: /.

Orice utilizare neautorizată a site-ului sau a oricăruia dintre elementele pe care acesta le conține va fi considerată ca fiind constitutivă de contrafacere și va fi urmărită în conformitate cu dispozițiile articolelor L.335-2 și următoarele din Codul francez al proprietății intelectuale.

6. Limitarea răspunderii.
/ acționează în calitate de editor al site-ului. / este responsabil pentru calitatea și acuratețea conținutului pe care îl publică.

/ nu poate fi considerat responsabil pentru orice daune directe sau indirecte cauzate echipamentului utilizatorului în momentul accesării site-ului / și care rezultă fie din utilizarea unui echipament care nu corespunde specificațiilor indicate la punctul 4, fie din apariția unui bug sau a unei incompatibilități.

De asemenea, / nu poate fi considerat responsabil pentru daunele indirecte (cum ar fi pierderea de piață sau pierderea unei oportunități) care rezultă din utilizarea site-ului /. Zonele interactive (posibilitatea de a adresa întrebări în zona de contact) sunt puse la dispoziția utilizatorilor. / își rezervă dreptul de a șterge, fără notificare prealabilă, orice conținut postat în această zonă care contravine legislației aplicabile în Franța, în special dispozițiilor referitoare la protecția datelor. Dacă este cazul, / își rezervă, de asemenea, dreptul de a angaja răspunderea civilă și/sau penală a utilizatorului, în special în cazul mesajelor cu caracter rasist, insultător, defăimător sau pornografic, indiferent de suportul utilizat (text, fotografii etc.).

7. Gestionarea datelor cu caracter personal.
Clientul este informat cu privire la reglementările referitoare la comunicările de marketing, la legea din 21 iunie 2014 pentru încrederea în economia digitală, la legea privind protecția datelor din 06 august 2004 și la Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD: nr. 2016-679).

7.1 Persoanele responsabile pentru colectarea datelor cu caracter personal
Pentru datele cu caracter personal colectate în cadrul creării contului personal al Utilizatorului și al navigării pe Site, persoana responsabilă pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este: AWSEO. /este reprezentată de AWSEO, reprezentantul său legal

În calitate de persoană responsabilă de prelucrarea datelor pe care le colectează, / se angajează să respecte prevederile legale în vigoare. În special, este
responsabilitatea Clientului de a stabili scopurile prelucrării datelor sale, de a furniza prospecților și clienților săi, din momentul în care este colectat consimțământul acestora, informații complete cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal și de a menține un registru de prelucrare în conformitate cu realitatea. Ori de câte ori / prelucrează date cu caracter personal, / ia toate măsurile rezonabile pentru a asigura acuratețea și relevanța datelor cu caracter personal în raport cu scopurile pentru care / le prelucrează.

7.2. Scopul datelor colectate
/ este susceptibil să prelucreze toate sau o parte din date:

pentru a permite navigarea pe Site și gestionarea și trasabilitatea serviciilor comandate de către utilizator: date de conectare la Site și de utilizare, facturare, istoric al comenzilor etc.
prevenirea și combaterea fraudei informatice (spamming, hacking etc.): echipamentul informatic utilizat pentru navigare, adresa IP, parola (hașurată)
îmbunătățirea navigării pe Site: date de conectare și de utilizare pentru a
efectua sondaje de satisfacție opționale pe /: adresa de e-mail pentru a
efectua campanii de comunicare (sms, e-mail): număr de telefon, adresă de e-mail
/ nu vinde datele dumneavoastră personale, care sunt, prin urmare, utilizate doar în caz de necesitate sau în scopuri statistice și de analiză.

7.3 Dreptul de acces, rectificare și opoziție În conformitate cu
reglementările europene în vigoare, Utilizatorii de pe / au următoarele drepturi:

dreptul de acces (art. 15 RGPD) și de rectificare (art. 16 RGPD), de actualizare, de completare a datelor Utilizatorilor dreptul de blocare sau de ștergere a datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor (art. 17 RGPD), atunci când acestea sunt inexacte, incomplete, echivoce, neactualizate sau a căror colectare, utilizare, comunicarea sau stocarea este interzisă dreptul de
retragere a consimțământului în orice moment (art. 13-2c RGPD) dreptul de a
limita prelucrarea datelor Utilizatorilor (art. 18 RGPD) dreptul de a se
opune prelucrării datelor
Utilizatorilor
(art. 21 RGPD)
dreptul la portabilitatea datelor furnizate de Utilizatori, atunci când aceste date fac obiectul unei prelucrări automatizate bazate pe consimțământul acestora sau pe un contract (articolul 20 RGPD)
dreptul de a defini soarta datelor
Utilizatorilor
după decesul acestora și de a alege cui / trebuie să comunice (sau nu) datele lor unei terțe părți pe care aceștia au desemnat-o în prealabil De
îndată ce / ia cunoștință de decesul unui Utilizator și în absența unor instrucțiuni din partea acestuia, / se angajează să distrugă datele acestuia, cu excepția cazului în care păstrarea acestora se dovedește necesară în scopuri probatorii sau pentru a îndeplini o obligație legală.

În cazul în care Utilizatorul dorește să afle modul în care / utilizează datele sale cu caracter personal, să solicite rectificarea acestora sau să se opună prelucrării lor, Utilizatorul poate contacta / în scris la următoarea adresă:

AWSEO – DPO, AWSEO
9 Chemin du gros chênes Auvergne-Rhône-Alpes Franța 01210 Lyon.
În acest caz, Utilizatorul trebuie să indice datele cu caracter personal pe care dorește să le corecteze, să le actualizeze sau să le șteargă, identificându-se cu precizie cu o copie a unui document de identitate (carte de identitate sau pașaport).

Solicitările de ștergere a Datelor cu caracter personal vor fi supuse obligațiilor impuse de / prin lege, în special în ceea ce privește păstrarea sau arhivarea documentelor. În cele din urmă, Utilizatorii de / pot depune o plângere la autoritățile de supraveghere, în special la CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Nedivulgarea datelor cu caracter personal
/ se angajează să nu prelucreze, să nu găzduiască sau să
nu transfere informațiile colectate despre Clienții săi către o țară din afara Uniunii Europene sau recunoscută ca fiind “neadecvată” de către Comisia Europeană fără a informa în prealabil clientul. Cu toate acestea, / rămâne liber să își aleagă subcontractanții săi tehnici și comerciali, cu condiția ca aceștia să ofere garanții suficiente în ceea ce privește cerințele Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD: nr. 2016-679).

/ se angajează să ia toate măsurile de precauție necesare pentru a păstra securitatea informațiilor și, în special, pentru a se asigura că acestea nu sunt comunicate unor persoane neautorizate. Cu toate acestea, în cazul în care un incident care afectează integritatea sau confidențialitatea Informațiilor Clientului este adus la cunoștința /, acesta din urmă trebuie să informeze Clientul în cel mai scurt timp posibil și să îl informeze pe Client cu privire la măsurile corective luate. În plus, / nu colectează “date sensibile”.

Datele cu caracter personal ale Utilizatorului pot fi prelucrate de către filialele / și subcontractanții (furnizori de servicii), exclusiv pentru a atinge scopurile acestei politici.

În limitele responsabilităților lor respective și în scopurile stabilite mai sus, principalele persoane susceptibile de a avea acces la datele Utilizatorilor / sunt agenții noștri de servicii pentru clienți.

8. Notificarea incidentelor În ciuda
eforturilor noastre, nicio metodă de
transmitere pe internet și nicio metodă de stocare electronică nu este complet sigură. Prin urmare, nu putem garanta o securitate absolută. În cazul în care luăm cunoștință de o încălcare a securității, vom notifica utilizatorii în cauză pentru ca aceștia să poată lua măsurile corespunzătoare. Procedurile noastre de notificare a incidentelor țin cont de obligațiile noastre legale, fie la nivel național, fie la nivel european. Ne angajăm să ne informăm pe deplin clienții cu privire la toate aspectele legate de securitatea contului lor și să le furnizăm toate informațiile necesare pentru a-i ajuta să își îndeplinească propriile obligații de raportare reglementară.

Nicio informație personală a utilizatorului site-ului / nu este publicată fără știrea utilizatorului, schimbată, transferată, cedată sau vândută pe orice suport unor terțe părți. Numai asumarea răscumpărării / și a drepturilor sale ar permite transmiterea informațiilor menționate mai sus către eventualul cumpărător care ar fi la rândul său ținut de aceeași obligație de conservare și modificare a datelor cu privire la utilizatorul site-ului /.

Securitate
Pentru a asigura securitatea și confidențialitatea Datelor cu caracter personal și a Datelor personale de sănătate, / utilizează rețele protejate prin dispozitive standard, cum ar fi firewall-uri, pseudonimizare, criptare și parole.

Atunci când prelucrează Date cu caracter personal, / ia toate măsurile rezonabile pentru a le proteja împotriva pierderii, utilizării abuzive, accesului neautorizat, divulgării, modificării sau distrugerii.

9. Legături
hipertext
, cookie-uri și etichete de internet
Site-ul / conține o serie de legături hipertext către alte site-uri web, înființate cu autorizarea /. Cu toate acestea, / nu are posibilitatea de a verifica conținutul site-urilor vizitate în acest mod și, în consecință, nu își asumă nicio responsabilitate în acest sens.

Cu excepția cazului în care decideți să dezactivați cookie-urile, acceptați că site-ul le poate utiliza. Puteți dezactiva aceste cookie-uri în orice moment, în mod gratuit, utilizând opțiunile de dezactivare care vă sunt oferite și descrise mai jos, ținând cont de faptul că acest lucru poate reduce sau împiedica accesul la toate sau la o parte din serviciile oferite de site
.

9.1. COOKIES
Un “cookie” este un mic fișier de informații trimis către browserul utilizatorului și stocat pe terminalul utilizatorului (de exemplu, computer, smartphone) (denumit în continuare “cookie”). Acest fișier include informații precum numele de domeniu al Utilizatorului, furnizorul de servicii de internet al Utilizatorului, sistemul de operare al Utilizatorului, precum și data și ora accesării. Cookie-urile nu sunt în niciun caz susceptibile de a deteriora terminalul Utilizatorului.

/ sunt susceptibile de a prelucra informații despre vizita Utilizatorului pe Site, cum ar fi paginile consultate și căutările efectuate. Aceste informații permit / să îmbunătățească conținutul Site-ului și experiența de navigare a Utilizatorului.

Cookie-urile facilitează navigarea și/sau furnizarea serviciilor oferite de Site, iar Utilizatorul își poate configura browserul pentru a putea decide dacă le acceptă sau nu, astfel încât Cookie-urile să fie stocate în terminal sau, dimpotrivă, să fie respinse, fie în mod sistematic, fie în funcție de expeditor. Utilizatorul
poate, de asemenea, să își configureze software-ul de navigare
astfel încât să i se ofere opțiunea de a accepta sau de a refuza Cookie-urile din când în când, înainte ca un Cookie să fie susceptibil de a fi salvat în terminalul său. / informează Utilizatorul că, în acest caz, este posibil ca funcțiile software-ului său de navigare să nu fie toate disponibile.

În cazul în care Utilizatorul refuză stocarea Cookie-urilor în terminalul sau în browserul său sau dacă le șterge pe cele stocate acolo, Utilizatorul este informat că navigarea și experiența sa pe Site pot fi limitate. De asemenea, acest lucru se poate întâmpla atunci când / sau unul dintre furnizorii săi de servicii nu poate recunoaște, din motive de compatibilitate tehnică, tipul de browser utilizat de terminal, limba și setările de afișare sau țara din care terminalul pare să fie conectat la Internet.

Dacă este cazul, / își declină orice responsabilitate pentru consecințele legate de funcționarea degradată a Site-ului și a oricăror servicii oferite de /, care rezultă din (i) refuzul Cookie-urilor de către Utilizator (ii) imposibilitatea pentru / de a salva sau de a consulta Cookie-urile necesare funcționării acestora din cauza alegerii Utilizatorului. Pentru gestionarea Cookie-urilor și a opțiunilor Utilizatorului, configurația fiecărui browser este diferită. Aceasta este descrisă în meniul de ajutor al browserului, care va indica modul în care Utilizatorul își poate modifica dorințele cu privire la Cookie-uri.

În orice moment, Utilizatorul poate alege să își exprime și să își modifice dorințele în ceea ce privește Cookie-urile. / poate, de asemenea, să apeleze la serviciile unor furnizori de servicii externi pentru a o ajuta să colecteze și să proceseze informațiile descrise în această secțiune.

În cele din urmă, făcând clic pe pictogramele dedicate rețelelor sociale Twitter, Facebook, Linkedin și Google Plus care apar pe Site-ul / sau în aplicația mobilă a acestuia și dacă Utilizatorul a acceptat depunerea de cookie-uri prin continuarea navigării pe Site-ul / sau în aplicația mobilă, Twitter, Facebook, Linkedin și Google Plus pot depune, de asemenea, cookie-uri pe terminalele dumneavoastră (computer, tabletă, telefon mobil).

Aceste tipuri de cookie-uri sunt plasate pe terminalele dvs. numai dacă sunteți de acord cu acestea prin continuarea navigării pe / Website sau pe aplicația mobilă. În orice moment, Utilizatorul poate totuși să își retragă consimțământul pentru / pentru a depune acest tip de cookie.

Articolul 9.2.
BEACONS DE INTERNET
(“TAGS”)
/ poate utiliza ocazional balize de internet (cunoscute și sub denumirea de “tag-uri”, etichete de acțiune, GIF-uri de un singur pixel, GIF-uri clare, GIF-uri invizibile și GIF-uri unu la unu) și le poate implementa prin intermediul unui partener specializat în analiza web care poate fi localizat (și, prin urmare, poate stoca informațiile corespunzătoare, inclusiv adresa IP a Utilizatorului) într-o țară străină.

Aceste beacon-uri sunt plasate atât în reclamele online care permit utilizatorilor de internet să acceseze site-ul, cât și pe diferitele pagini ale site-ului.

Această tehnologie permite / să evalueze reacțiile vizitatorilor la Site și eficiența acțiunilor sale (de exemplu, numărul de deschideri ale unei pagini și informațiile consultate), precum și utilizarea acestui Site de către Utilizator.

Furnizorul extern de servicii poate colecta informații despre vizitatorii Site-ului și ai altor site-uri web utilizând aceste etichete, poate compila rapoarte privind activitatea Site-ului pentru / și poate furniza alte servicii legate de utilizarea Site-ului și a internetului.

10. Legea și jurisdicția aplicabile.
Orice litigiu legat de utilizarea site-ului / se supune legislației franceze. Cu excepția cazurilor în care legea nu o permite, competența exclusivă este atribuită instanțelor competente din Lyon.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *